loader

Fresh bloom Rumsdoft

9700

Fresh bloom Rumsdoft skapar vårstämning i hemmet. Den uppiggande doftkombinationen består av friskheten hos färska äpplen och fräscha vårblommor med inslag av päron.

18,90 € / 200 ml

Lägg i favoriter

Bli först att lämna en recension

Fresh bloom Rumsdoft ger den rätta vårkänslan i hemmet. Den uppiggande och milt fräscha doftkombinationen består av friskheten hos färska äpplen och fräscha vårblommor med inslag av päron.

Rumsdoftens enkelt stilfulla design gör att den passar bra in i olika inredningsstilar. Den vackra designen och den glada fräscha doften ger hemmet den rätta vårkänslan.

Doftens styrka kan lätt justeras med hjälp av doftstickorna. En doftsticka ger det allra mildaste slutresultatet. Ju fler stickor desto starkare slutresultat.

Kombinera Fresh bloom Rumsdoft med Fresh bloom Handtvål som har samma doft. Produkterna säljs även som ett förmånligt set

 

Rumsdoft innehåller:

Hexyl salicylate, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde.
 

danger.png

VARNING

Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren förstörs i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Kan förorsaka allergisk reaktion.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Undvik utsläpp till miljön.

Serie: series logo

Kategori: Classic

Ändamål: Rumsdoft vars fräscha doft skapar vårstämning i hemmet.

Användning: Skruva loss den silverfärgade delen och lösgör korken på flaskan. Skruva tillbaka den silverfärgade delen och sätt önskad mängd doftstickor i flaskan. Ju fler stickor desto starkare doft. Förvara utom räckhåll för barn och djur.

Utvalt för dig

Last Chance
(0)

Mun- och nässkydd, 50 st

19,90 € / 50 st

Köp
New
(0)

Utslätande hårkräm

5,90 € / 100 ml

Köp
New
(0)

Lingonshampo 30 ml

1,90 € / 30 ml

Köp
Bestseller
(7)

Vitamin E Rengöringsmousse

7,20 € / 150 ml

Köp

Senast visade produkter

Bli först att lämna en recension