Produktion

  • Vi tillverkar tvålar i Korsnäs på Finlands västkust.
  • Vi använder endast högklassiga och säkra råvaror.
  • Vi väljer främst inhemska och lokala råvaror.
  • Våra produkter är veganska.
;