loader
Hur ofta utkommer kundtidningen? Dermosiltidningen utkommer sex gånger per år, i januari, mars, maj, juli, september och november. Tidningen är i kraft i två månader och sänds automatiskt till alla aktiva kunder. På grund av den stora mängden tidningar som sänds ut får du tidningen antingen i början eller senast i mitten av månaden. Logga in och gå till Mina sidor för att kontrollera att du valt att få tidningen hemskickad, här kan du också uppdatera dina kontaktuppgifter.