loader


Värd att lita på

– goda gärningar för dig, miljön och samhället
 Utanför fönstren på vårt huvudkontor öppnar sig Unescos världsarvsområde. Det har alltid inspirerat oss att fatta goda beslut. Vårt hållbarhetsprogram bygger på en väsentlighetsanalys som fastställt vilka handlingar som har störst inverkan på miljö, samhälle och individ.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och våra mål samt vilka konkreta gärningar vi redan utfört som en del av detta viktiga arbete.

 

 


Vilket tema vill ni att vi ska uppmärksamma i framtiden? Dela dina idéer: info@dermosil.fi