loader

Goodwill

30 % av varje såld Goodwillprodukt går till välgörande ändamål genom vilka vi främjar gemenskap. Just nu riktar vi insalmade medel till Mieli Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefonverksamhet. Kristelefonen fungerar i hela landet och vem som helst som befinner sig i en svår livssituation kan ringa, tröskeln är låg. Målet med krissamtalen är kunna hjälpa vid svåra livssituationer samt förhindra självmord till följd av traumatiska upplevelser.