Rädda Barnen rf

En trygg barndom och möjligheter till hobby och studier är tyvärr inte en självklarhet för alla. Genom att köpa Goodwillprodukter kan du stöda Rädda Barnen rf:s julinsamling, vars mål är att ge utsatta barn och unga samma möjligheter till hobby och studier som deras jämngamla kompisar, och att erbjuda marginaliserade barn det stöd de behöver.