Så här söker du

Skicka ansökan

Skicka ett fritt formulerat brev och bild på din grupp till groups@dermosil.fi senast 14 augusti 2020.

Svara på följande frågor

Hur många medlemmar finns i din beställningsgrupp? Hur länge har ni beställt Dermosilprodukter i grupp? Hur bildades beställningsgruppen? Hur går ni till väga när ni beställer och hur lägger ni er order? Är din grupp intresserad av att beställa via vår digitala grupproderfunktion i vår webbshop? Vad är det bästa med att beställa i grupp?

Skicka ansökan