loader

Goodwill – nytt insamlingsmål

Dermosil-strömmingsbådan 2_web.jpg

Låt oss rädda Östersjön tillsammans!

Utanför fönstren på vårt huvudkontor i Korsnäs, Österbotten, öppnar sig ett vackert havslandskap som är en del av UNESCOs världsarvområde. Vår underbara havsutsikt fungerar som inspiration i vår verksamhet och påminner oss att fatta goda, ansvarsfulla beslut varje dag.

Tyvärr är Östersjön som öppnar sig framför oss ett av världens mest förorenade havsområden. Vi vill hjälpa till att skydda vårt älskade hav och därför samlar vi nu genom Goodwill in medel för John Nurminens Stiftelse. Stiftelsen värnar om Östersjön och dess mission är att rädda Östersjön för kommande gemerationer. Tillsammans kan vi hjälpa stiftelsen i arbetet för ett välmående Östersjön samt sprida information om dess värdefulla kulturarv.

Verkställande direktör för John Nurminens Stiftelse, Annamari Arrakoski-Engardt, berättar hur Dermosils kunder kan bidra till Östersjöns välmående.

Dermosil-JSN_web.jpg

Vad jobbar stiftselsen med?

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande genmerationer.

Vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs endast av Östersjöns bästa.

Vi har startat nästan 40 Ett Rent Östersjön-projekt, varav 25 har slutförts. Projekten har som mål att minska miljörisker och utsläpp av näringsämnen i havet. Enbart genom att rengöra avloppsvatten från S:t Petersburg och utsläpp från gödselfabriken vid floden Luga har man lyckats minska den årliga eutofierande fosforbelastningen på Finska viken i samarbete med andra aktörer med upp till 75 procent.

Vår stiftelse har även belönats för vår kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. Vi har gett ut över 40 böcker med havets berättelser, arrangerat ett flertal utställningar och evenemang.

Vilka projekt för skyddandet av Östersjön har ni på gång just nu?

I vårt pågående projekt Ett rent Östersjön minskar vi utsläpp som bidrar till övergödning genom att fokusera på punktkällor från kommunala avloppsreningsverk och industri, som t.ex. biogasanläggningar och gödningsmedelsindustrier. Vi minskar också utsläpp som kommer från jordbruk med hjälp av olika metoder som t.ex. gipsbehandling av fält. Vidare tar vi bort belastande faktorer ur havet bland annat genom selektivt fiske, och så forskar vi även kring nya metoder för att tygla belastningen av havet.

Vi följer även aktivt med avslutade avloppsreningsprojekt i bland annat Ryssland, Vitryssland och Polen, där vi medverkat med både finanser och verkställande.

Hurudant kulturarbete utför stiftelsen?

Ett av vår generations viktigaste uppdrag är att se till att Östersjöns kulturarv inte glöms bort, utan hålls starkt, livskraftigt och relevant.

I augusti 2019 lanserade vi Östersjödagen, som firas årligen under den sista torsdagen i augusti. Syftet med dagen är att få oss alla att njuta av vårt unika hemhav och göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att fira Östersjön, utan också att öka kunskaperna om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Vårt eget projekt för Österjödagen heter Minnenas hav. Målet är att belysa människornas minnen och uppfattningar om havet från olika vinklar och att få finländarna att tänka på sin relation till Östersjön. Vi samlar in material, och utifrån mångfalden av minnen och finländarnas relation med Östersjön skapas en transmedial utställningshelhet som offentliggörs på Östersjödagen 27.8.2020.

Dessutom öppnade vi under våren 2020 tjänsten Digimuseo.fi tillsammans med Museiförbundet. I digimuseumet kan man bekanta sig med museiutställningar virtuellt -t.o.m. tillsammans med vänner eller en guide om man vill.

Utöver det övriga kulturarbetet ordnar vi även utställningar, publicerar Östersjöbaserade faktaböcker och visar upp skatter ur stiftelsens egen samling.

Vad kan var och en göra för att hjälpa Östersjön?

Enligt forskningsuppgifter kommer 60% av de näringsämnen som belastar Östersjön från vår kost. Att minska på konsumtionen av kött och mjölk, och ersätta dessa med växtbaserade råvaror och hållbart fångad naturfisk är ett av de enklaste och mest effektiva knepen en enskild människa kan ta till för att hjälpa Östersjön och övriga vatten. Vi behöver inte ändra våra matvanor över en natt. Att ändra på en måltid om dagen, genom att lägga grönsaker och hållbart fångad fisk på tallriken, är en bra början.

Ett annat bra sätt att hjälpa Östersjön är att dela information om hur havet mår och om dess unika kultur. Man kan även se över sina egna konsumtionsvanor; Östersjön tackar när du köper hållbara och återvinnigsbara varor som går att reparera, och att du även konsumerar medvetet och använder dina varor genom hela deras livscykel.

Kom med och rädda Östersjön!

Dela

Relaterade produkter

Aktuellt