Kom så hjälper vi

Just nu samlar vi in medel för ett otroligt viktigt ändamål som alla kan behöva någon gång. När du köper en Goodwillprodukt går 30 % av priset till MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon. 

Kristelefonen fungerar i hela landet och vem som helst som befinner sig i en svår livssituation eller är orolig för en anhörig kan ringa, tröskeln är låg. Målet med krissamtalen är att kunna hjälpa när livet känns övermäktigt, samt att förhindra självmord till följd av traumatiska upplevelser.

Kristelefonen får kring 20 000 samtal i månaden, dagligen ringer människor i nöd som kämpar mot självdestruktivitet och självmordstankar. Varje samtal kan vara livsavgörande, men i nuläget räcker resurserna till att besvara ca vart fjärde samtal (MIELI rf:s statistik från oktober).

Susanna Winter, chef för Kristelefonens verksamhet, berättar mer om varför tjänsten behövs och vad de kan göra med vårt ekonomiska stöd.

Dermosil_January_Goodwill.jpg

Varför är kristelefonen viktig?
Kriser är en del av livet och alla behöver stöd ibland. Det är viktigt att få hjälp snabbt och enkelt, men alla har inte närstående man kan eller vill tala med. Och även om man har det, kan det ibland vara bättre att tala med en utomstående som lugnar, hjälper med att ordna tankarna och presenterar nya synvinklar och kraftkällor. Det hjälper att prata om sina problem, därför finns Kristelefonen.

Vem svarar på samtalen?
I kristelefonen svarar sakkunniga i krisarbete, dvs. krismedarbetarna, och utbildade frivilliga som dejourerar med stöd av de sakkunniga.

Hur kan ni använda Goodwill-insamlingens medel rent konkret?
Kristelefonen får fyra gånger mer samtal än hinner de besvara. Flest samtal blir obesvarade på natten, som är Kristelefonens brådaste tid på dygnet. Med insamlade medel kan vi rekrytera fler människor för att besvara samtal.

Hur många samtal får ni per år, och hur många hinner ni besvara?
I slutet av november 2018 hade vi fått ca 189 600 samtal och besvarat ca 51 000 samtal, dvs. ungefär en fjärdedel. Antalet samtal stiger och redan i oktober 2018 hade vi överstigit totalantalet samtal från 2017, som var ca 162 550

Vem kan ringa till kristelefonen?
Kristelefonen erbjuder hjälp till alla som befinner sig i kris samt deras närstående, vem som helst kan ringa. Man lägger lätt en för hög tröskel för att ringa. Men man kan ringa så fort man behöver diskutera en svår livssituation. En kris kan uppstå ur en plötslig händelse, eller krypa fram ur sorg, bekymmer eller rädsla. När de egna krafterna inte längre räcker till behöver man stöd.

Vilka är de vanligaste anledningarna till att folk ringer?
Oftast ringer människor med problem i olika människorelationer, som separationer eller kommunikationssvårigheter. Även förhållandet till sina föräldrar och barn bekymrar många. En annan vanlig anledning är psykiskt illamående, vilket kan innebära ångest, depression, psykisk smärta etc.

Kristelefonen öppnades år 1970 för att förhindra självmord, vilket fortfarande är kärnan i verksamheten. Varje dag ringer 1-2 personer i akut fara för självmord. Dessa samtal har vuxit märkbart de senaste åren.

Hur kan var och en av oss ge krishjälp?
Vi kan stöda och hjälpa våra närstående genom att vara närvarande och genom att lyssna. Fråga ofta ”hur går det?” och ”hur mår du?”, och var lyhörd och intresserad av svaren. Du behöver inte på förhand veta eller tänka på hur du ska reagera, det viktiga är att finnas till, lyssna och ta emot det som sägs. Om du inte vet vad du ska svara eller göra kan du fråga ”vad skulle underlätta din situation/mående?” eller ”Finns det något jag kan göra för att hjälpa?”. Du kan erbjuda behövlig hjälp genom att vara en samtalspartner, eller genom att följa med på en promenad, rycka in som barnvakt eller hjälpa personen att söka hjälp.

Kristelefonen betjänar på svenska på numret

09 2525 0112

Telefonjouren är öppen 
mån, ons kl 16–20 och 
tis, tors och fre kl 9–13

Kristelefonen betjänar under egna tider även på finska på 09 2525 0111, och på engelska och arabiska på 09 2525 0113. Samtalskostnaderna utgörs endast av telefonoperatörens avgifter.  MIELI rf debiterar inte för samtal.

Om du vill hjälpa till i krisarbetet kan du ansluta dig som frivillig. Mer information får du på MIELI rf.s hemsidor eller genom att ta kontakt med en lokalavdelning.

Bekanta dig med MIELI rf:s kristelefon.

Dela

Relaterade produkter

Aktuellt