loader

Med eller utan doft?

Kvinnor har överlag bättre luktsinne än män, men allas luktsinne försämras med åldern. I jämförelse med djuren ligger människans luktsinne verkligen i lä, ändå har detta viktiga sinne hjälpt oss överleva. Vi lär oss hela tiden att undvika lukter som väcker obehag men anpassar oss också till nya dofter.

Doft är tätt förknippad med kosmetika och hudvårdsprodukter. Doften gör inte produkten mer eller mindre effektiv, men doften förhöjer användarupplevelsen. Nästan alla råvaror i kosmetiska produkter har en ursprungsdoft. Därför är oparfymerade produkter inte heller alltid utan doft.

– Råvarornas egna dofter varierar mycket. Vissa råvaror är helt doftfria medan andra kan ha en mycket stark egen doft, till exempel kamfer som finns i Linimentcrème, berättar produktchef Åsa Smeds.

I Dermosils produkter används mycket låga doser av doftämnen. Det är ett medvetet val eftersom allt fler får besvär av starka dofter eller lider av doftkänslighet. Doftämnen kan även lätt orsaka allergier.

Dermosils produkter kan på basen av doftämnen delas in i fyra grupper. I sortimentet finns oparfymerade produkter, alltså produkter utan tillsatta doftämnen. Svagt parfymerade är produkter som innehåller tillsatta doftämnen. Produkter med naturliga doftämnen är produkter som innehåller växtbaserade doftämnen, till exempel mentol. Hypoparfum® betecknar att produkten innehåller hudvänliga doftämnen, alltså inga av de 26 mest allergiframkallande doftämnena som definierats enligt EU.

– Vi strävar efter att undvika allergiframkallande doftämnen så mycket vi bara kan, men ibland räcker inte Hypoparfum®-dofter för att täcka en produkts starka egendoft. Då måste vi göra produkten svagt parfymerad, berättar Åsa.

I produkternas innehållsförteckning betyder beteckningen Parfum att doftämnen tillsatts i produkten. Parfum betyder i det här sammanhanget en blandning av doftämnen. Beteckningen Parfum finns både i svagt parfymerade och Hypoparfum®-produkters innehållsförteckning. Därför har alla Dermosils produkter separata beteckningar för de exakta dofttyperna, så att man ska veta exakt vilka doftämnen det är frågan om.

Ibland kan råvarornas egendoft kännas trots tillsatta doftämnen.

– Då måste vi kompromissa. Om en råvara som är viktig för produkten har en stark men inte så behaglig egendoft byter vi inte ut den bara för doftens skull. Råvarornas egendofter försvinner ändå när produkten absorberas av huden.

Om de tillsatta doftämnenas andel är väldigt liten i en produkt, försvinner också doften snabbare från huden. Till exempel doften i ansiktscrèmer med Hypoparfum® känns bara en stund, medan svagt parfymerade hudcrèmer doftar längre på huden.

Dofterna i Dermosils produkter varierar beroende på produkttyp, serie, säsong och naturligtvis vilken användargrupp produkten är till för.

– När vi väljer dofter på produkterna testar vi alltid produkterna på dem som ska använda dem. Vi testar, gör om, testar och gör om tills vi hittar en lämplig doft, berättar Åsa.

Många konsumenter väljer oparfymerade produkter helt frivilligt, medan 2–3 procent av befolkningen lider av doftallergier. För doftallergiker orsakar doftämnen hudirritationer. Det finns också en stor grupp som inte lider av allergi men som är känsliga för dofter, uppskattningsvis cirka 40 procent av befolkningen! Därför är det jätteviktigt att det i Dermosils sortiment även ingår helt oparfymerade produkter och produkter som beviljats rätten att använda Allergiförbundets logo, som Sensitive produkterna.

Dela

Relaterade produkter

Aktuellt