loader


Blanketter för utskrift
 

Gruppbeställningslista

Om det på er arbetsplats finns många, som vill beställa Dermosil produkter så kan gruppbeställningslistan komma till nytta. Beställningslistan är tänkt för arbetsplatsens interna bruk för att underlätta beställningsförfarandet. Beställningar görs ej med denna lista!
 

Produktlista

På produktlistan kan du sammanställa din beställning, så är det smidigare för dig att beställa genom att mejla eller ringa kundtjänsten. Denna lista kan inte skickas per post. Du kan alltid även beställa via vår webbshop. Här kan du kolla vilka bonusprodukter du får om du beställer via kundtjänsten.
 

Blankett för betalningsinfo

En printbar blankett som underlättar kontaktpersonens jobb. På blanketten finns utrymme att fylla i beställarens uppgifter samt kontonummer för betalning.
 

Goodwillblankett

Skolklasser och föreningar kan enkelt skapa en egen Goodwillkampanj i Dermosils webbshop och samla medel till sin verksamhet. Denna utprintbara blankett underlättar marknadsföringen av medelsanskaffningskampanjen.