loader


Blanketter för utskrift
 

Gruppbeställningslista

Om det på er arbetsplats finns många, som vill beställa Dermosil produkter så kan gruppbeställningslistan komma till nytta. Beställningslistan är tänkt för arbetsplatsens interna bruk för att underlätta beställningsförfarandet. Beställningar görs ej med denna lista!

Beställningsblankett

Beställningsblanketten kan skickas per post. Du kan även beställa via webbshopen.
Observera att det tar flera vardagar för en postbeställning att nå Dermoshop. Postbeställningar behandlas alltid enligt de villkor som gäller på behandlingsdagen.

Blankett för betalningsinfo

En printbar blankett som underlättar kontaktpersonens jobb. På blanketten finns utrymme att fylla i beställarens uppgifter samt kontonummer för betalning.

Goodwillblankett

Skolklasser och föreningar kan enkelt skapa en egen Goodwillkampanj i Dermosils webbshop och samla medel till sin verksamhet. Denna utprintbara blankett underlättar marknadsföringen av medelsanskaffningskampanjen.